«Laksefiske i Norge» som Norges største laksefiskeklubb…?

Vi har på agendaen å bli en viktig faktor innenfor laksefiske. Vi vil være ett av talerørene for villaksen rettet utad mot samfunnet og politikerne.


Vi har over utrolig mange som følger oss på vår facebookside. Websiden vår er bra besøkt og innfrir målene. Til nå har mye av arbeidet vært i privat regi, men vi føler at vi må omorganisere for å komme videre.

Vi har nå et styre med 4 medlemmer +redaktør for facebook (se nederst på siden) der Admin sitter som styreleder. Orgnr. 920.369.863 (Registrert i Brønnøysund)


Vi ser for oss en fremtid der foreningen «Laksefiske i Norge» blir ledende innenfor laksefiske i Norge og det er medlemsmassen som skal «gi» oss de nødvendige mulighetene for å komme i mål. Vi håper vi kan, etter hvert, påvirke villaksens fremtid, ta vare på laksefiskernes rettigheter og jobbe opp mot våre samarbeidspartnere på en effektiv måte.


For at vi skal lykkes trenger vi medlemsmasse og inntekter. Vi presiserer at ingen midler skal dekke privat forbruk eller lønn, men at de som blir engasjert (etter avtale) kan få dekket faktiske utgifter.

Dersom foreningen «Foreningen Laksefiske i Norge» skulle bli avviklet er det i statuttene sagt at samtlige midler skal gå til en ideell organisasjon som for eksempel «Redd Villaksen» o.a. Vi håper mange blir med!!

Medlemspriser
Alle kontingenter er 1 år fra betalingsdato.
18 år til 70 år – kr.250,- (Hovedmedlem og stemmerett til årsmøtet)
Barn gratis (under 18, har ikke stemmerett)
Pensjonister og uføretrygdede: kr. 200,- (stemmerett til årsmøte)
Laksevald, klubber, foreninger og foretninger: kr. 1500,- (3 mnd. reklame i sidefelt, ikke stemmerett, men uttalerett)

Du kan også støtte oss:


Du kan betale med Vipps- Laksefiske i Norge, men all betaling av varer og lodd tillegges 5% på grunn av bankgebyr..

Vi jobber for å få flere gode tilbud for medlemmene, f.eks rabatter og spesialtilbud på utstyr til laksefiske. Vi ønsker å favne et bredt spekter av laksefiskere og fokuserer en del av arbeidet for barn i laksefiske, sikkerhet og det å ha det morsomt ved elven.

Fremtidsdrømmen er å kunne leie elver eller vald for våre medlemmer, men det er et stykke frem. Meld dere inn, bruk VIpps og du er medlem. Dagens sider pr. 1.septeber 2018 vil fungere som før, men det blir endringer.
Med vennlig hilsen admin Frode W. Dypå (for styret).


Styrets sammensetting:
Admin og styreleder: Frode W.Dypå, Suldal.
Økonomi Jorunn Skåle Dypå, Suldal.
Sigvart Kvamme, Skien
Bjørn Arvid Dypå, Sola

Redaktør for facebooksidene våre er Steffen Berntsen, Tjelta

PS. Send oss en PM eller mail oss på laksefiske.inorge@hotmail.no