Ikke helt klart for registrering og betaling enda—- kommer snart!!

 

Gratis medlemskap gir innsikt i alle våre sider unntatt de sidene som er for betalende medlemmer. Dette gir heller ingen rett til å være med på årsmøtet eller valg av medlemmer til styret eller kjøpsfordeler.

Free Membership: You get unlimited access to free membership content Price: Free!

Join Now Button

 

Du kan registrere deg for et gratis medlemskap (klikk knapen «Join now) eller velge en av medlemskapene nedenfor. 

You can register for a Free Membership or pay for one of the following membership options  

Gullmedlemskap er for våre medlemmer  og gir full innsikt på alle våre sider og rettighet til å delta på valg av styret ut i fra gjeldene regelverk fastsatt i statuttene for foreningen. Det vil også bli jobbet for medlemsfordeler på innkjøpssiden. Abonnementet er for de fra fylte 18 år og til 70 år (pensjonister og uføre velger Sølvmedlemskap!)

Gullmedlem kr. 250.00Sølvmedlemskap er for de som er under 18år,men gir ikke stemmerett ved årsmøtet for de under 18 år. De som som er uføretrygdede eller alderspensjonister har stemmerett ved årsmøtet. Ellers gir det rettigheter som for Gullmedlemmer! (Oppgradering av medlemskap blir mulig ved fylte 18 år).

Sølvmedlem kr.200.00

Bronsemedlemskap er for bedrifter/butikker/næringsdrivende og vald/elveeiere o.l som ønsker å være med. Det gir rett til å være med på årsmøte, men ikke stemmerett (etter statuttene), og gir reklamefordeler ut fra avtaler om dette. Reklame må være relatert til laksefiske!

Bronsemedlem kr. 1500.00