Rygården laksefiske og jakt

Ry gård er et levende gårdsbruk med mulighet for laksefiske, jakt og familieaktiviteter. Overnatting i trønderlån fra 1852. Ligger ved Pilegrimsleden. Ta kontakt med Evald Grane for bestilling.

Telefonr: 930 96 310

E-post: evaldg@onlne.no

Facebook: Rygården laksefiske og jakt

Ry laksefiske& gjestegård. (elveguiden.no)

Adresse: Fv501 3, 7393 Rennebu (Klikk for kart)

Vi kan nå tilby ekslusivt fiske ( dagskort ) på Øvre Grythølen på Å i Meldal. Valdet er todelt og er på til sammen ca. 450 m Øvre del er et dypt stryk på ca. 90 m og nedre del et bredere og grunnere parti på ca. 360 m ( første bilde ). Ensidig fiske fra østsiden av elva. Fint fluestrekk på nedre del. Stryket passer best for sluk, wobler og spinner.Vi selger også dagskort og mulighet for båtfiske i vakre Svenskdalen oppstrøms Brattset kraftverk i øverste del av Orkla. Hølen er på 900 m beliggende i flott og urørt natur. Hølen er avhengig av nedbør for god vannføring og driv i elva. Men naturopplevelsen i seg selv er verdt et forsøk på storlaksen her. Ellers er våre firbeinte sommergjester på plass på garden. Vi gleder oss til sesongstart og ønsker nye og gamle gjester velkommen til Ry. 🦈🐴