Knuter til forskjellig bruk får vi stadig spørsmål om så vi legger noen ut :KROKER

Fiskekroker produseres i dag i en mengde varianter og størrelser, og bruken av disse avhenger av hvilken fiskemetode man bruker og hva slags fiskeart man er ute etter, samt forventet størrelse på fisken. Naturforhold på fiskeplassen kan også innvirke på krokvalget.

Et lite utvalg av forskjellige kroktyper

Kroker finnes i tre hovedvarianter: enkelt-, dobbelt- og treble-kroker, og i størrelser fra noen få millimeter og opp til nærmere en halv meter.

Oppbygging av en standard fiskekrok

Enkeltkroker brukes ofte til agnfiske, som f.eks. meitefiske og linefiske. Tredoble brukes gjerne til pilker, sluker, wobblere og spinnere. Til fiskefluer brukes både enkle, doble og tredoble kroker. Hver type formes spesielt til sitt bruk; en enkeltkrok til meiting eller en treblekrok til sluk egner seg svært dårlig til f.eks. fluebinding.

Formen varierer også med lengden på stammen, tykkelsen på godset, vid eller trang bøy, med eller uten «agnhold», rett eller vridd krokspiss, oppovervendt, rett eller nedovervendt krokøye og lignende.

Siden den «samme» kroken kan leveres i flere lengder, er de mest retningsangivende målene gapvidden og dybden på «halsen» (det linjære målet fra krokpiss til innerst i bøyen). Målene har sjeldent noen forbindelse med virkelige mål (mm/tommer), og i tillegg har fabrikantene i hovedsak hver sin måte å beregne målene på. En 1/0-krok fra én fabrikant kan altså være større enn en 2/0 fra en annen. I praksis må man kjenne godt til sortimentet for å kunne si noe ganske sikkert om hvor stor en f.eks. standard 6-er meitekrok er fra én spesiell fabrikant.

Fiskesluk med standard trebelkrok.
Sortlakkert større laksefluekrok. Her påbundet det klassiske flue-mønsteret Green Highlander

Størrelsen angis som et tall: 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10. 8, 6, 4, 2, 1, 1/0, 2/0, 4/0, 6/0, 8/0 osv. En Mustadkrok nr. 28 i «standard» utforming er omtrent 5 mm lang, en 8-er er ca. én cm, en 2-er er ca. to cm, og en 10/0 ca. åtte cm lang. Den minste kroken Mustad produserer er en fluekrok i størrelse 32, den største en haikrok i størrelse 19/0.


Sener

Det finnes 4 hovedtyper fiskesene/line i det norske markedet i dag:

Monofilament er den typen sene som alltid har vært i markedet, også kalt nylonsene. Den er elastisk under kjøring av fisk, mer eller mindre gjennomsiktig/usynlig under vann og rimeligst i innkjøp. Den tåler godt kontakt med bunn og fisketenner. Monofilament bør byttes ut hvert år da det etterhvert oppstår minne i senen. Monofilament er “ferskvare”.

Sufix 832 Gore – Anatomisk oppbygging

Fluorocarbon sene har høy egentetthet og molekylvekt og blir derfor enda mindre synlig under vann enn monofilament. Synker raskere enn vanlig monesene, og er meget godt egnet til haspel- og multiplikatorfiske. I tillegg tåler flurocarbon sene direkte slitasje fra fisketenner og bunnkontakt. Den er dyrere i produksjon en vanlig monofilament.

Multifilament er en flettet line, såkalt superline, med flettete fibre av enten Dyneema® (i Sufix-liner) eller Spectra® (i Power Pro-liner). Fletteprosessen er viktig da den avgjør rundheten på linen. Rund line har liten kontakt med stangringene under kast og har dermed lite friksjon som bremser kastet. Multifilament har ingen strekk,

Urban VisionGear 282A

og den er sterkere (noe som gjør at man kan gå ned i tykkelse = lengre kast/mindre avdrift i strøm). Man har maksimal kontakt med agnet, den har lang levetid, og er dyrere enn monofilament. Gir lange kast. Linen er svakere enn mono ved direkte slitasje mot fisketenner og bunnkontakt, grunnet de flettede fiberbuntene, og man bruker derfor fortom av monofilament eller fluorocarbon frem mot agnet. Denne fortommen gir deg i tillegg mindre synlighet frem mot agnet ditt. (En multifilament er synlig under vann)

Fused line er også en flettet line, men her er monofilament smeltet (fuset) inn i multifilamentlinen. Et blandingsprodukt. Dette gjør linen sterkere mot direkte slitasje enn multifilament. Det brukes ulike teknikker under innsmeltingen avhengig av lineprodusent. (Vår line heter Sufix Performance Fuse, i tillegg så finnes det andre store kjente fused liner som eks. spiderwire og fireline ). Fused line er en stivere line enn multi. Den gir også kortere kast enn multifilament, da lyden du hører fra stangringene er friksjon som bremser kastelengden. Levetiden vil være noe kortere enn hos multifilament grunnet monofilamentet som er fuset inn. Også denne linen er mer kostbar enn mono. Og også her bruker man fortom av monofilament eller fluorocarbon frem mot agnet for mindre synlighet. (En fused line er synlig under vann)

NB. Ikke la deg forvirre av villedende markedsføring og “sammenliknings-triks” som sammenlikner Fused-liner med multifilamentliner (eksempelvis en såkalt “sandpapir-test” mellom en fused og en multi). Det blir som å kollisjonsteste en lastebil og en sportsbil i samme test bare fordi begge to er kjøretøy…. Multifilament line og Fused-line er to vidt forskjellige linetyper og de har de forskjellige egenskapene som er nevnt over. Multifilament er ment for lange kast, fused er ment for å tåle direkte slitasje. Uansett; bruk sjokkfortom i begge tilfeller!   (Lånt fra Elbe)