Litt om Foreningen Laksefiske i Norge

posted in: Blogg | 0

Vi startet opp «Foreningen laksefiske i Norge» etter spørsmål fra interesserte som ønsket en forening som kan jobbe for villaksen, elvene og fiskerne…på det nivået! Uten villaks blir vi alle sammen fattigere på opplevelser og alt som har med laksefiskets natur å gjøre…

Dessverre er det mange som er skeptiske til hva vi ønsker å oppnå, eller kanskje rett og slett tror at vi har økonomisk gevinst av det hele… slik er det ikke. All jobb som gjøres av styret og ambassadørene våre og andre medlemmer, er frivillig innsats. Vi har gode intensjoner og klare målsetninger; villaksen må tas vare på og vi må ha en fremtid der laksefiske og forvaltning av elvene og villaksen kan gå hånd i hånd.

Vi har ledige plasser i styret og er du interessert sendenr du oss en E-post: Laksefiskeinorge@hotmail.no

Dette er et spørsmål som ble stilet til oss fra en admin i en annen stor gruppe av laksefiskere på Facebook:

Jeg ser dere skal jobbe med politisk påvirkning rundt regelverk for laksefiske og elevforvaltning, være en pådriver for at laksen skal få bedre levevilkår i forhold til annen industri osv. Hvordan jobber dere ? Hva konkret har dere oppnådd? Vil gjerne ha litt info før jeg eventuelt melder meg inn . Vil gjerne vite hva pengene eventuelt går til.

Vi prøver selvsagt å svare etter beste evne:

Hei! Gode spørsmål krever gode svar! Dessverre litt for travelt, men prøver: Vi har forsøkt å opprette en forening  spisset inn mot kun laksefiske og det som foregår rundt dette. Vi jobber opp mot statsforvalteren ved kontakt og prøver å komme med våre synspunkter der. Vi har selvsagt flere vi «samarbeider» med f.eks. Norske Lakseelver o a. Vi håper på et enda tettere samarbeid etter hvert som vi blir mange nok til at vi kan få påvirkningskraft. Ting tar tid

Hva vi har oppnådd? Tja litt vanskelig å vite konkret, da vi bare har vært virksomme med foreningen i litt over ett år. Laksefiske i Norge har derimot vært pådriver for kvoteregulert laksefiske satt opp mot GBM. En av de første elvene som fikk regulering var admin personlig ansvarlig for etter oppfattelse av “rovfiske” for salg av villaks i en bestemt elv. Det ble etter samtale med ( den gang) fylkesmannens representant, lagt føringer for 5 laks pr. dag inntil 15 i sesongen. (i dag er tallene lavere)

Når det gjelder økonomi og forvaltning av innkomne midler er det ikke rørt en krone av de enda. Foreningen har vært subsidiert av Laksefiske i Norge til nå. Foreningen er likevel frittstående med egen økonomi, styre og org.nr.927 085 690 (Brønnøysundregistrene)

Vi har en rimelig medlemskontingent og har etter litt prøving og feiling laget ett medlemskap som er satt til kr. 250,- pr år, (fra datoen du melder deg inn og 365 dager). Dette medlemskapet gir deg rettigheter bl.a. til å delta på årsmøte og velge styre.

Rabatt på utstyr
Fiske og samarbeid
Fiskemulighet i Namsen

Medlemskapet er rimelig ift. andre lignende organisasjoner og er spisset mot kun en interesse: Laksefiske!

Medlemmer er selvfølgelig velkommen til å påvirke virksomheten vår. Vi jobber stadig for å gi medlemmene fordeler på flere nivåer. Det finnes også et gratis medlemskap som går ut etter ett år, men det gir ingen fordeler eller årsmøterett.

Vi jobber med høringsuttalelse (foreningen)  opp imot statsforvalteren i gjeldende fylke når vi får saker vi bør uttale oss om! Slike svar til høringsuttalelser vil bli en av de tingene vi vi vektlegge mer: Viktig at vi deltar og sier i fra hvordan vi vil ha det!

Vi opplever det slik at om vi ikke bryr oss, så blir det ikke mye igjen til våre barn og barnebarn.

Villaksens ve og vel, mulighetene for at villaksen skal overleve i et hardt presset miljø, der oppdrettsnæringen presser på og setter sine interesser foran er ikke den enkleste saken å ta tak i og her settes arbeidsplasser opp imot flora og fauna. Villaksen har i alle år vært den tapende part. Det er litt for viktig til å ignoreres…

Dessverre opplever vi motarbeiding i miljøet. Noen er tydeligvis ikke fornøyd med at en mulig stor ny aktør, som foreningen skal bli,  vil blande seg inn. Dette er finansielle aktører. Vi ønsker ikke slik motarbeiding, men derimot et samarbeid med alle som vil villaksens beste. Står vi sammen blir villaksens muligheter for fremtiden styrket.

Vi ønsker at laksefiske skal forvaltes på en rimligst mulig måte uten for mange betalingsinstanser. Fiskekort og Fiskeravgift er nok.

Ønsker du å bli medlem så er du selvsagt velkommen og vil du bare ha et samarbeid så er det også flott!

Meld deg inn i foreningen

Vi ønsker store og små aktører, også enkeltpersoner velkommen til å samarbeide om den viktige villaksen og vår store lidenskap!