Stenging av 33 elver

 Så kom beskjeden vi alle fryktet; 33 av våre største lakseelver er satt på vent, som følge av usikkert innsig av laks. Enda er det tidlig i sesongen og vi ser antydning til at mer laks kommer, bedre sent enn aldri, men dette er ikke tatt hensyn til!
 
VI I Laksefiske i Norge er forbauset over valget av  berørte elver og selvsagt blir Trøndelag, med alle sine flotte elver berørt i sterkere grad enn andre fylker. Rogaland, f.eks som er ett av de største laksefiskefylkene blir i svært liten grad berørt, men vi er bekymret for flere diktatoriske forordninger.
 

Litt om Foreningen "Laksefiske i Norge"

 
Det blir veldig vanskelig å forholde seg til stengningen da direktoratet ikke gir spesifikke opplysninger for hvordan utvelgelsen har foregått og direktoratets leder Ellen Hambro virket ikke til å være den rette til å orientere om dette. Vi er faktisk usikre på om hun har sett en laks i det hele tatt. Det er mulig at stengningene er gjort på tidligere års fangstrapporter og når sant skal sies, det har ikke vært det store laksefiske de siste sesongene, fjorårets sesong var elendig for mange elver.
 
 

Konsekvensene for å stoppe laksefiske strekker seg langt utenfor elva. Ved Namsen, som i andre elvedaler får dette enorme ringvirkninger. Overnattingssteder mister sine kunder, sportsbutikker mister utstyrskjøpere, de som vasker sengetøy kommer til å få mindre å gjøre. Utbygginger som er prosjektertog planlagt er satt på vent og blir kanskje ikke noe av. Omsetning i alle butikker vil merke dette! At laksefiske genererer 1,3 milliarder i året på landsbasis  (sånn ca.) i omsetting er bare fisket. En kan mangedoble denne summen når vi ser på mangel av omsetning i mange ledd fordi laksefiskerene ikke kommer og forventede inntekter uteblir. Vi er alvorlig bekymret for mange lokalsamfunn.

Vi har i over ett år fått hint om at ting kommer til å skje. Stenge elver for fiske var den ytterste konsekvens av dette. Vi hadde håpet på sterk kvoteregulering, fredning av all holaks og bruk av C&R. Nå er ikke dette noe C&R diskusjon, men det må gå an å barbere seg ute å skjære av seg hodet. Ved sterke og strenge forordninger ville det gi tilbydere som har satset for at vi, laksefiskerene, skal ha et tilbud, overleve. Nå er det veldig ut i det blå jhva som skal skje videre. Vi håper dette er en 14 dager pause der det kommer nye regler for fisket, men vi frykte nedstenging i flere år.

33 viktige elver blir stengt fra natt til 23.juni og det er uvisst hva som skjer videre – Vi må kunne kreve forutsigbahet for fiskerne og dekking av tapt fortjeneste for tilbydere av kort og ovenatting/matservering!

Hvordan kan vi finne bedre løsninger?

 • En kvote pr fisker, 1 til 2 laks pr døgn
 • Fiskerkvote på totalt 5 lakser pr år uansett elv
 • C&R teller på kvoten
 • All hofisk settes ut igjen
 • All fisk over 70 cm settes ut igjen (hanfisk)
 • Nattefredning fra 00.00 til 05.00
 • Enkeltelver med for lav GBM stenges til bedre GBM oppnås

Dette er «hårda bud», men v har sett på fangststatistikkene de siste sesongene at det sannsynligvis er et sterkt behov for tøff regulering. Vi som fiskere blir rammet, men det er mye verre i de elvedalene der hele lokalsamfunnet vil slite ved en total stengning, så derfor disse punktene til ettertanke og de er mulig å gjennomføre. Noe synes kanskje 5 laks er lite, men hvem trenger mer?

Vi ser på hva vi må stille som krav av andre aktører som påvirker laksens livssyklus:

 • All oppdrettslaks inn i lukkede, rensbare anlegg. Ingen får sette på ny laks i mærene før dette er løst. Lakselus og sykdommer må holdes vekk fra villaksen og dens vandringsvei. Øyeblikkeigkrav!
 • Rauåtefiske i laksens vandringsruter må opphøre.
 • Not- og garnfiske i sjø må opphøre med øyeblikkelig virkning.
 • Større kvoter på predatorfisk som f.eks. makrell
 • Forbud mot spesifikk dorging i fjord etter laks og sjøørret

Det finnes sikkert flere punkter vi kunne føyd til listen, men dette er en start! Laksefiske i Norge ønsker å jobbe for at laksefiske skal være en fritidsyssel for hvermannsen også i fremtiden. Da må det ikke bli for dyrt og vi må være flinke til å følge opp fangsrapportering, desinfeksjon av utstyret vårt ved skifte av elv osv. Det ligger et stort ansvar på oss alle!

 

Foreningen Laksefiske i Norge, håper vi, skal vokse seg store og betydningsfulle etter hvert som vi blir større. Denne krisen har fått en del fiskere til å innse at vi; laksefiskere, ikke har noe organ som ensidig er spisset inn mot laksefiske for fiskerne sin del. Vi trenger mange medlemmer. Vi har satt prisen lavt for medlemskap og alle som jobber med foreningen jobber gratis for en ideell organisasjon registrert i Brønnøysundregisteret org.nr  927 085 690 Blir vi store nok, kan vi stille krav!
Meld deg på du også: https://www.laksefiskeinorge.no/kontoinformasjon/medlemskapsniva
Antall besøkende totalt
0

© [2013] [Laksefiske i Norge] [FWD]