Storlaks over 20 kilo tatt i sesongen 2020

14-juni Kenneth Larsen velkommen med hans storlaks på 21,2 kg tatt i Gaula 2020
Kenneth Larsen lander storlaks

14.juni Da sprakk 20;kilos grensa så det sang?.
Rune Danielsen og Jacob Kleiven tok denne kjempelaksen på 21 kilo..Den ble tatt på Nedre Valskrå nå i ettermiddag! Etter en 2,5 timers hard fight, og nesten 4 km.lang tur nedover elva lykkes de endelig å få den på landLaksen ble tatt på en MO- wobbler.

18-juni En skikkelig vakker Tanalaks!!
Den er over 20kg! Fisker er Niillas Andersen og den er tatt på stan
g
19.juni Runar Ulriksborg er ingen erfaren laksefisker, eller for å være helt korrekt, han har aldri tidligere fått en eneste laks.
Da de skulle veie Runars store fisk, virket ikke vekta. Erfarne laksefiskere kom til, og det ble målt og brukt tabeller. Dommen var at fisken i alle fall var over 20 kilo.
Flott laks ??, 22kg 125cm. Harestrømmen. ca 23.juli av ukjente
· 28. juni ·
Kai Ove Holten med hans storlaks på 20,2 kg tatt i Altaelva
Ønsker Rolf Roffen Mienna med sin storlaks på 125cm, og 20,2kg. c/r. Tatt i Reisaelva, på flue, åpningsdøgnet, 10 juli

Namsen Salmon & Train Experience: Sesongen 2020 er for lengst over. Det største høydepunktet for våre gjester må utvilsomt være denne laksen på 21 kg. Rune Danielsen som fisker og Jacob Kleven som guide.Fiskerne var denne dagen på Valskrå hvor denne ruggen ble tatt. Namsens største laks 2020 (DETTE ER PLASSEN VI HAR VALGT SOM HOVEDPREMIE I “LAKSEFISKELOTTERIET VÅRT)