Fang & slipp (Catch & Release)

posted in: Blogg | 0

Jan Arhaug – forfatter av boken «Effektivt laksefiske»

Fiskesesongen 2018 har vært under middels i elvene. Den varmeste sommeren på 70 år førte til at det var sjøfiskerne som hadde gode forhold. Elvefiskerne nøyde seg vel ofte med tanken om en fisketur når en så på temperatur og vannføring i elvene. En ok start og avslutning på sesongen reddet riktig nok noen av opplevelsene, men alt i alt har de fleste hatt færre turer til elvene i et normalår. I skrivende stund har jeg landet 11 av årets laks. Dessverre ingen av dem i Sandvikselva. Noen av dem ligger i fryseren i påvente av røyking og annen matlaging, mens andre fikk svømme videre.

Hold fisken i naturlig posisjon, mot strømmen. Ikke knip om magen dens, men støtt den forsiktig under.

Praksisen med fang og slipp er omdiskutert. I noen elver er det tillatt og vanlig, noen steder er det tillatt men frarådes eller forekommer sjeldnere. I noen elver er det forbudt. I Sandvikselva er det tillatt og jeg får inntrykk av at det er forholdsvis vanlig. Diskusjonen vil nok fortsette. Jeg har ikke et enten – eller standpunkt her. Jeg praktiserer både å ta opp fisk til mat og C&R. Hva jeg gjør avhenger av en rekke faktorer hvor fiskereglene og bestandsmåloppnåelse i den enkelte elv er viktige, ved siden av mitt personlige behov for matfisk, muligheten til å ta med fisken hjem osv. Men uansett hvilket standpunkt man måtte ha: C&R utføres, og da er det viktig at det blir gjort på en slik måte at vi skåner fisken mest mulig. Vi som har fisket mange år vet stort sett hvordan det skal gjøres. Men hvert år kommer nye fiskere til. Heldigvis. Rekrutteringen til sportsfisket er noe av det viktigste arbeidet de eldre fiskerne gjør. Det skader derfor ikke at man fra tid til annen minner om hovedreglene for utførelse av C&R.

En Fin video om hvordan å utføre “Fang og Slipp”.
 1. Ikke utfør C&R ved høy temperatur i elven. I en NINA-rapport fra 2001 leste jeg at temperaturer over 10 – 14,5 grader hadde negativ effekt på laksens opptreden etter C&R. Senere er det uttalt at temperaturgrensen går noe høyere, opp mot 18%. Her er det best å følge et «føre var»-prinsipp. Ved svært høye temperaturer (over 18%) bør ikke C&R-fiske utføres.
 2. Ha kraftig nok utstyr slik at du får fisken raskt inn
  Fisken skal fort inn dersom den skal slippes ut igjen. I samme NINA-rapport som jeg viser til over var antall utras før landing en av de faktorene som virket svært negativt på fisken.
 3. Klem inn mothaker
  Mothakeløse kroker, eller kroker hvor man klemmer inn mothakene gjør det enklere å gjøre fisken fri fra redskapen, og reduserer risikoen for skade på fisken. Noen mener at markfiske ikke er praktisk hvis man skal bedrive C&R. Jeg er uenig i dette og har sluppet løs mang en uskadet fisk etter markfiske. Men det henger vel tildels sammen med fisketeknikk og hvor raskt en gjør tilslag (slik at fisken ikke svelger kroken).
 4. Bruk knuteløs håv (eller ingen håv)
  For å unngå slitasje og skader på fisken skal man unngå å dra den over stener eller opp i håver med harde knuter el.l. Det finnes C&R-håver som fungerer utmerket til formålet.
 5. Fukt hendene før fisken berøres
  Dette av samme årsak som nevnt over. Fiskeskjellene og dens beskyttende lag må ikke skades unødig.
 6. Ha med tang til å løsne kroker
  Gjellene på fisken skal ikke berøres. En tang til å løsne kroker kan en gjerne ha hengende i fiskevesten. Da er den lett tilgjengelig.
 7. Hold fisken forsiktig
  Fisken holdes (støttes) med en hånd rundt haleroten, en annen under magen/brystet. Ikke knip eller «hold kvelertak» rund fisken.
 8. Hold fisken mot strømmen
  Dette er avgjørende for at fisken får oksygen. Holder du den feil vei i strømmen får fisken ikke puste.
 9. Hold fisken i vannet
  Vann er fiskens element, ikke luft. Dette gjelder også mht fotografering. Det kan tas mange fine bilder uten å løfte fisken opp av vannet. Om den absolutt skal løftes må det gjøres raskt og skånsomt. At laks ble holdt opp i luft for fotografering var den tredje faktoren som NINA påpekte som særlig negativ. Fisken skal ikke opp av vannet mer enn maks 5 sekunder
 10. La fisken få tid til å gjenvinne balansen
  Det er ikke noe fasitsvar på hvor lenge en skal passe på fisken før den slippes. Poenget er at den skal få igjen balansen. At den slipper luftbobler er gjerne et tegn på at det har skjedd, og så merker du at den får igjen kreftene sine.

Svøm så videre kjære fisk. Vi ses kanskje i 2019.


Bruk mothakeløse kroker eller knip inn mothakene når du skal slippe fisken ut igjen.