Foreningen Laksefiske i Norge

posted in: Blogg | 0

Vi har lenge hatt en drøm… det høres ut som en floskel, men vi har lenge tenkt på å få en forening for laksefiskererne opp å gå!!

Det har tatt noen år siden vi startet «Laksefiske i Norge», på facebook, i 2013 og til nå, noen år senere. «Laksefiske i Norge» har vært en suksess for oss som startet dette og finansielt fungerer det. I utgangspunktet var tanken at vi måtte få det opp å gå uten for store private utlegg. Noen ble det, men gleden ved å jobbe med «Laksefiske i Norge» var verdt de relativt små utgiftene vi hadde i starten. Inntekter har det blitt og vi har deler ut til ungdomsarbeid innenfor laksefiske… bare å søke via vår nettside!!

Etter en stund ønsket vi å bygge en nettside og vi satte oss ned med planleggingen. Bare det å finne ut hvilket verktøy vi skulle bruke var vanskelig. Undertegnede var vant med å bygge programmer med microsoftverktøy, men fant fort ut at WordPress var det vi måtte bruke. Så da ble det å teste dette opp mot egenoppsatt server mens vi søkte etter et webhotell som kunne fungere. Vi tok kontakt med flere og «Hjelseth Computer» på Sandnes ble valgt fordi de ga oss et godt opplegg og bra pris. Nettsiden ble etablert og vi jobber med den ofte… tanken var at alt en trengte å vite om laksefiske skulle en finne hos oss. Mye har vi fått til, mye har blitt endret og mye er i endring. Det slutter aldri. (Bare å tipse oss om du savner noe).


I utgangspunktet for alt ved “Laksefiske i Norge” har tanken om en forening for laksefiskererne ligget! Mange har spurt om å få være betalende medlemmer, men vi hadde ikke kapasitet eller annet for å følge opp en medlemsmasse. Opp til 50 -100 skulle vi vel klare, men det er mye arbeid så vi lot det være. Vi jobbet videre med ideen og vi kom over programvare som ville ivareta alle aspekter ved medlemstegning. Fra første klikk, betaling, informasjon og kontroll for medlemmet, medlemskort osv.

Nå startet et annet arbeid: Vi må ha inn dedikerte laksefiskeprofiler til å danne et styre og skal dette være «Laksefiske i Norge»?? En underavdeling? Eller? Løsningen ble at «Laksefiske i Norge» tar å jobber frem løsninger og tilbyr hjelp for å få dette opp å gå. En forening for laksefiskerne er nå i startfasen og vi forventer å få flere hundre medlemmer innen 2022. Vi har et eget foreningsstyre! «Laksefiske i Norge» er pilaren dette skal bygges på, men det hele er organiseres som egen forening med eget org.nummer og egen økonomi!!

Jakten på et styre ble en jobb utenom det vanlige. Vi ønsket like mange jenter som gutter i styret. Inntil 10 til sammen. Noen meldte seg når vi annonserte etter folk til styret og noen ble spurt direkte! Til slutt hadde vi satt samen et spennende utvalg av dedikerte laksefiskere alle med egne særinteresser og kompetanser. Vi valgte å stoppe på 8 medlemmer i styret for å ha to ledige plasser dette for å ha mulighet dersom noen spesielle ønsket plass eller for nødvendig kompetanseheving innenfor styret.. Styrets sammensetting finner du her : https://www.laksefiskeinorge.no/styrets-medlemmer/ 

Vi satte styremøte hver andre tirsdag (senere, når alt er på plass, så er det møter etter behov) og jobben med å få vedtekter på plass har vært dominerende. Du finner disse på samme side som styremedlemmene. Vedtektene er offentlig og kan lastes ned om du er interessert. Vi synes disse to paragrafene er spesielt viktige: Utdrag fra vedtekter:

§ 2          Formål

•             Foreningen laksefiske i Norge skal fremme gleden og ansvaret ved forvaltning og fiske av laks  i alle våre lakseførende vassdrag. Foreningen skal arbeide for gode tilbud til medlemmene og fremme eksisterende og nytt lovverk for laksefiske. Vi skal også være en høringsinstans for det samme og hjelpe til i alle henseende innenfor laksefiske i elvene våre.

§ 3          Juridisk person

•             Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

Det siste betyr i sin helhet at det er medlemmene i felleskap som eier foreningen. Foreningen har eget styre som velges etter vedtektene. Egne kontoer vil bli opprettet. To fra styret må til for å håndtere pengeflyt.

Vi vil jobbe for mulighetene som bare foreninger kan innestå for og laksefiskemiljøet trenger det! Mange har alt meldt seg inn og vi håper på mange flere!!

Det finnes flere medlemskapsnivåer, så velg det riktige. Gull, sølv, bronse og gratismedlemskap. Det siste er bare tilhørlighet og gir få medlemsfordeler. Vi jobber med fordeler og jo flere vi blir jo lettere blir det å få til.

Vi ønsker alle velkommen til å tegne seg som medlemmer og du kan gjøre det her: https://www.laksefiskeinorge.no/kontoinformasjon/medlemskapsniva/