1. juni og laksestart

posted in: Blogg | 0

Raske tips før åpningen av laksefiskesesongen

Skrevet av Fiskeavisen.no 29. mai 2018

Laksestart

Så snart 17. mai feiringen er over begynner hodene til over 100.000 laksefiskere å stille seg inn mot neste merkedag. I mai, mens vi var opptatt av å rydde i hagene og pusse penskoene til frigjøringsdagen, forlot nemlig vinterstøingene lakseelvene. På veien ut møtte de sine artsfrender på vei fra havet og opp i elven hvor de skal gyte. Det er mye vann mellom hver laks som kommer i mai. I Trondheimsfjorden har NINA to kilenøter som registrerer noen av de som kommer i løpet av sesongen. Det er selvsagt ikke totalantallet, men gir en god pekepinn på innsiget. Ser vi f.eks på 6-dagers perioden 13-18. mai, ble det siste 5 år registrert til sammen 58 laks i forsøksnøtene. 55 % av disse var storlaks. Altså relativt få, men store laks. Noe er i ferd med å skje.
Skrevet av: Jan Arhaug.

Foto: Jan Arhaug

 

Senere i sesongen får vi helt andre tall. Sammenligner vi med en tilfeldig 6-dagers periode i august (17.8 – 22.8) ser vi den ekstreme utviklingen. Da registrerte de samme forsøksnøtene 5.736 laks (18% av disse var storlaks). Fra 10 laks om dagen i midten av mai til omlag 1000 laks om dagen i midten av august! Det sier seg selv at det er langt enklere å få laks når sommerferien er på hell enn på den dagen vi ser sånn frem til: 1. juni. Likevel trekker vi på oss vaderne og tar fri fra jobb og andre plikter. Kanskje ikke så rart egentli

Les også: Bokanmeldelse av boka “Effektivt laksefiske”- av Jan Arhaug

Første juni er litt «julaften» for oss laksefiskere. 9 måneders ventetid er over og drømmene om laksehugget skal bli til virkelighet. For noen blir drømmen oppfylt, og når over halvparten av laksene i elven er storlaks er sjansene til brede glis store. Selv om det kom få lakser i mai er det nå det begynner. Statistikken viser at du ikke skal langt inn i juni før oppgangen øker voldsomt. Allerede de første ukene peker normalt grafene for både storlaks, mellom- og smålaks bratt oppover.

Likevel fortoner tiden før det første laksehugget seg som en evig venting for mange. Her er noen tips som forhåpentligvis kan forkorte ventetiden.

Ta hensyn til temperaturen i elven

Undersøkelser har vist at laksen ofte stopper opp nedenfor vandringshinder som fosser ved lav temperatur. Er vanntemperaturen i elven under 8 grader kan det lønne seg å konsentrere fisket før første store vandringshinder. På Østlandet er dette neppe et stort problem nå. Jeg målte 9-10 grader i Lierelva 15. mai, og for noen dager siden skal temperaturen i Numedalslågen ha vært 11-12 grader. Lengre nord er det gjerne lavere temperaturer. Vanntemperaturen i Namsen (Bertnem) har bikket 8 grader, mens Vestre Jakobselv kun har 3,5 grader.

Illustrasjonsbilde hentet fra boka “Effektivt Laksefiske” – av Jan Arhaug

 

Lav temperatur (under 7-8 grader) gjør også at det kan lønne seg å fiske dypt med «stort» utstyr (store fluer, sluker som går dypt). Det er riktig nok kaldest vann dypt i elven så en kunne tro at laksen gikk høyt for å få litt varmere vann. Men lav temperatur gjør fisken mindre aktiv (den er vekselvarm). Da trives den best dypt hvor det er minst strøm. Aktivitetsnivået stiger i takt med temperaturen i elven. Høy temperatur bringer laksen høyere opp, også på grunn av økt behov for oksygenopptak. Når temperaturen stiger over 10 grader vil fluefiskeren med flytesnøre like gjerne få laks som sidemannen med slukstang.

Mitt råd er at man ta med termometer og sjekker sin elv. Om ikke annet kan det gi grobunn for noen refleksjoner.

Les også: Med «Duggmark» etter laks

På samme måte som lav temperatur, kan høy vannføring skape en sperre for laksen. Gaula er et godt eksempel på dette. Laksen klarer sjelden å passere det lange juvet Gaulfossen før vannføringen er under 175 kubikk (og ca 8 grader vanntemperatur). I 2017 var vannføringen høyere på åpningsdøgnet. Da var det få eller ingen som fisket lengre opp enn fossen på åpningsdagen. I 2018 er vannføringen lavere (per 23. mai 94 kubikk). Dvs at laksen kan passere og fisket lengre opp kan være bra også de første dagene.

Illustrasjonsbilde fra boken “Effektivt Laksefiske” – av Jan Arhaug

 

Akkurat nå opplever vi «Afrikavarme» og lite nedbør i Norge. Før eller senere vil det regne. Når det kommer nedbør og en sommerflom bør du kjenne din besøkelsestid. På de tørre dagene vil det samle seg mye laks utenfor munningen av elven. Når sommerflommen bringer ferskvann ut i havet tar laksen det som et signal om at det nå er trygt å gå opp i elven. En dag eller to etter en slik økning i vannføringen kan det derfor være klondyke-stemning i mange lakseelver.

Gjør deg kjent i elva

For mange av oss betyr en ny sesong også besøk i en ny elv. Da er det ett råd som overskygger alle de andre; Snakk med lokale fiskere og spør om råd. De aller fleste steder blir du møtt av vennlige medfiskere som gjerne gir deg et og annet tips, både om hvor laksen står og om flue, sluk eller annet redskapsvalg.

Vær varsom

Dette rådet har en dobbel betydning. Laks og ørret er sky vesener som lett kan bli skremt. Ikke tramp ut i elven med vadere før du begynner fisket, men avfisk området nært land først. Dette gjelder spesielt ved stor elv hvor laksen kan gå veldig nært land, og når du fisker på nye steder hvor du ikke kjenner laksens vandringsvei og standplass i elven. Det gjelder også å være varsom med hensyn til seg selv. Det er dessverre blitt en årlig opplevelse at vi mister en fisker i løpet av sesongen. Bruk redningsvest og gå foran som et godt eksempel for unge fiskere. La 2018 bli det året vi husker at ingen forsvant!

Ikke gi opp

Ellers gjelder det vanlige rådet om å ikke gi seg. Fisken er der, og det kommer straks flere. Mange flere. Varier fiskemetoder og praktiser gjerne kameratfisking. Dvs at flere som fisker sammen velger litt ulike fiskemetoder, snører og fluer mens de avfisker valdet. Det kan øke sannsynligheten for suksess.

Skitt fiske alle sammen ?

For flere gode tips, så anbefaler Fiskeavisen boken «Effektivt laksefiske».

Foto: Jan Arhaug

 

Kilder til denne artikkelen:
NINA – Historisk lakseinnsig til Tronheimsfjorden
Granbo flyfishing
NVE – Liste over målestasjoner for sanntids-vanntemperatur
Boken «Effektivt laksefiske»