Den fantastiske villaksen – alle episodene!

posted in: Blogg | 0

En film fra Pandora Film for NRK. Med Programleder Kenneth Bruvik

Norsk naturserie fra 2018.

Beskrivelse for episode 1:

l løpet av de siste tretti år har antallet villaks i Norge blitt halvert. Programleder Kenneth Bruvik prøver å finne ut hva som har skjedd. Den atlantiske villaksen lever et fascinerende liv. Den blir født i elven og setter ut på en eventyrlig reise ut i storhavet. Så skjer det fantastiske. Den kommer tilbake til sin elv og sin kulp der den ble født. Her gyter den, og en ny generasjon lakseyngel kan starte på sin livsreise. Men på reisen møter villaksen mange farer.

 

Beskrivelse for episode 2:

Etter stormen “Nina” i 2015 rømte store mengder oppdrettsfisk ut i fjordene våre. Programleder Kenneth Bruvik prøver å finne hva som er så galt med rømt oppdrettslaks, og hvorfor forskerne mener at dette er den største trusselen mot villaksen.

Beskrivelse episode 3:

Lakselus er regnet som en av de største truslene mot villaksen. Hva er det som gjør denne parasitten så farlig? Og hvorfor er de blitt så mange? Programleder Kenneth Bruvik besøker Lakselussenteret i Bergen for å finne ut hvorfor parasitten er blitt et så stort problem.

Beskrivelse episode 4:

Vi møter mange ildsjeler som vil redde norske lakseelver, og deres arbeid gir håp. Villaksen ble lidende da vi startet med vannkraftutbygging, og i dag bruker vi 143 av laksevassdragene til å produsere strøm. På Sør- og Vestlandet sliter elvene med sur nedbør, og parasitten “Gyrodactylus salaris” har mer eller mindre utryddet laksen i femti vassdrag siden den kom til Norge. Programleder Kenneth Bruvik reiser fra Mandal i sør til Alta i nord, for å se om truslene rett og slett er blitt for mange.

Vi fikk tillatelse av Pandora Film til å legge ut alle episodene, men dessverre er de bare tilgjengelige i Norge. Håper derelikte de….