Medlemskap

posted in: Blogg | 0

“Laksefiske i Norge” som Norges største laksefiskeklubb

 

Vi har på agendaen å bli en viktig faktor innenfor laksefiske. Vi vil være ett av talerørene for villaksen rettet utad mot samfunnet og politikerne.

Vi har over 20.000 likere pr. 1.juni, på vår facebookside. Websiden vår er bra besøkt og innfrir målene. Til nå har mye av arbeidet vært i privat regi, men vi føler at vi må omorganisere for å komme videre. Derfor har vi hatt stiftelsesmøte med etterfølgende registrering i Brønnøysundregistrene som Forening og vi har jaktet på styremedlemmer. Vi har nå et styre med 5 medlemmer der Admin sitter som styreleder.

Vi ser for oss en fremtid der foreningen “Laksefiske i Norge” blir ledende innenfor laksefiske i Norge og det er medlemsmassen som skal “gi” oss de nødvendige mulighetene for å komme i mål. Vi håper vi kan, etter hvert, påvirke villaksens fremtid, ta vare på laksefiskernes rettigheter og jobbe opp mot våre samarbeidspartnere på en effektiv måte.

For at vi skal lykkes trenger vi medlemsmasse og inntekter. Vi presiserer at ingen midler skal dekke privat forbruk eller lønn, men at de som blir engasjert (etter avtale) kan få dekket faktiske utgifter. Dersom foreningen “Laksefiske i Norge” skulle bli avviklet er det i statuttene sagt at samtlige midler skal gå til en ideell organisasjon som for eksempel “Redd Villaksen”.  Vi håper mange blir med!!

Medlemspriser

Alle kontingenter er på årsbasis.

18 år 70 – kr.250,- (Hovedmedlem og stemmerett til årsmøtet)

Barn gratis (under 18, har ikke stemmerett)

Pensjonister og uføretrygdede: kr. 200,- (stemmerett til årsmøte)

Laksevald, klubber, foreninger og forretninger: kr. 1500,- (3 mnd. reklame i sidefelt, ikke stemmerett, men uttalerett)

Vi oppretter en egen medlemsside på Facebook der en må ha kvittert betaling for å være med. Dette er en lukket gruppeside der alle betalende er aktør og skribenter. Vi jobber for å få flere gode tilbudsmuligheter for medlemmene, f.eks rabatter og spesialtilbud på utstyr til laksefiske. Vi ønsker å favne et bredt spekter av laksefiskere og fokuserer en del av arbeidet for barn i laksefiske, sikkerhet og det å ha det morsomt ved elven. Fremtidsdrømmen er å kunne leie elver eller vald for våre medlemmer, men det er et stykke frem. Meld dere inn, bruk VIpps og du er medlem. Dagens sider pr. 1.mars vil fungere som før, men det kan bli endringer.

Med vennlig hilsen admin Frode W. Dypå (for styret).

Medlemsinnbetaling
Laksefiske i Norge konto   3205.24.64071