Pukkellaksinvasjonen

posted in: Blogg | 0

Tore Wiers 12. august

Litt om Pukkellaksen sin biologi
Pukkelaksen (pink salmon) har sin naturlige utbredelse langs Stillhavskysten fra California til Alaska og på andre siden av Beringstredet fra Russland til Japan. Fra og med 50-tallet har Russerne en rekke ganger satt ut pukkellaks i vassdrag ved Barentshavet mot norskegrensen med tanke på konvensjonelt fiskeri, pga. sine store reproduksjonsmuligheter. Pukkellaks er den minste av fem arter stillehavslakser, men er den mest tallrike av de, og er den arten som vokser raskest av Stillehavslaksene. Veier i gjennomsnitt mellom 1,2 til 2,5 kg med en lengde på 50 til 65 cm. (kan bli større) Kommer stort sett tilbake til den elven den er født i. Fisken blir kjønnsmoden etter to år (15-16 måneder i sjøen) og vandrer tilbake for å gyte seinsommer/høst (august – oktober).

Pukkelaks. Ho øverst og han nederst

Pukkellaks har en livsyklus på to år og utgjør to populasjoner (gyter oddetallsår eller partallsår. Sør- og Nord-bestandene gyter annet hvert år, og blander seg ikke med hverandre. Er det et godt lakseinnsig i en elv ett år blir det dårlig året etter.
Gytingen starter i begynnelsen av august mot oktober. Gytingen skjer ofte i nedre deler av elven og mot brakkvannsoner. Som vår laks er det hunnene som graver groper og gyter ofte sammen med flere hanner. Hunnene legger rundt 1200 til 2000 egg. Alle laksene dør etter gyting, men hunnene passer på gytegropene fra andre hunner frem til hun dør, vanligvis innen noen få uker.

Uttak av pukkelaks i Vesterelva i går : 156 stk. Vi har til nu tatt ut 591 laks. men det er mye igjen (Walter Brandsegg‎)

Eggene klekkes fra desember til februar, styrt av vanntemperaturen. I motsetning til de andre stillhavslaksene som Coho, Chinook eller Sockeye laks, bruker ikke yngel mye tid i ferskvann. Yngelen kommer opp av grusen i løpet av mars – april og starter straks vandring ned mot elvemunningen og grundtvannsområder. Som små yngel oppholder de seg i noen måneder i større stimer ved elvemunninger og grundtvannsområder nær kysten til de når en viss størrelse før de vandrer ut i de åpent havmasser.

Hvor kommer de store mengdene med pukkellaks fra i år? Sannsynligvis fra vellykket gyting for to år siden i enkelte elver, kanskje noen fra Finnmark? men mest sannsynlig fra elver i Russland? En teoretisk mulighet kan også være næringsvandring gjennom Berigsstredet over til Atlanterhavet? Pukkellaksen er svartelistet i Norge og er ikke en ønsket art i våre elver. Yngelen vil uansett kunne konkurrere om næring med den naturlige yngelen av atlantisk laks og aure i perioden før de forlater elva. Er også muligheter at enkelte kan gyte i groper etter at sjøaure har gytt. Det er og usikkert om den har potensiale til å overføre mulige sykdommer? Vil vi ha den i våre elver?

Kongsfjordelva Bjff 21. september 2013 (!) UØNSKET FISK I VASSDRAGET

(Admins tillegg):Beskrivelse: Kroppen er litt dypere enn andre finske laksearter. Som hos andre typer stillehavslaks (Oncorhynchus) har gattfinnen 13–19 finnestråler, sammenlignet med maks 12 hos finske laksearter. Skjellene er ekstremt små, og det er 170–240 langs sidelinjen (andre stillehavslaks har mindre enn 160). Når det nærmer seg gyting, får hannen en iøyenfallende krok i underkjeven og en karakteristisk pukkelrygg som har gitt fisken sitt navn.Farge: For det meste sølvfarget, bare med noen få, svake prikker over sidelinjen. Prikkene på halefinnen og roten av ryggfinnen er mer markerte. Når det nærmer seg gyting, blir øvre del av kroppen mørk olivengrønn, og sidene får rosa markeringer.Det er til nå rapportert pukkellaks i over 170 elver over hele Norge. I tillegg er det rapportert fra Storbritannia, Danmark og Island…